Mieszkańców gminy Radłów, którym nie został dostarczony pojemnik prosimy o kontakt telefoniczny pod numer 14 678 30 28 lub w siedzibie firmy

Firma Conteko Spółka z o.o. powstała w 2004 roku. Od momentu rozpoczęcia funkcjonowania na rynku do maja 2008 roku Przedsiębiorstwo koncentrowało swoją działalność wyłącznie na świadczeniu usług wywozu odpadów komunalnych.

Wraz ze wzrostem zapotrzebowania na usługi komunalne mieszkańców Radłowa i okolicznych miejscowości, nastąpił znaczący wzrost liczby klientów. W roku 2011 usługa świadczona była dla blisko ośmiu tysięcy klientów zlokalizowanych w czternastu gminach. Obecnie prowadzimy działalność na terenie powiatów: tarnowskiego, brzeskiego, bocheńskiego i dąbrowskiego. Do podstawowych rodzajów wykonywanych usług należą:
- wynajem kontenerów o objętości 770 i 1100 litrów wraz z pełną obsługą w zakresie usuwania zgromadzonych w nich odpadów
- zbiórkę selektywną odpadów z podziałem szkło i plastik bezpośrednio od klientów indywidualnych.

Conteko Spółka z o.o. prowadzi działalność usługową na odbieranie zmieszanych odpadów komunalnych sprzętem specjalistycznym z posesji indywidualnych i zbiorczych z pojemników stanowiących własność Spółki. Odbiór odpadów od Klienta odbywa się na podstawie zawartej z naszą firmą umowy, zgodnie z ustalonym harmonogramem lub uzgodnionym terminem. Wszytkie niezbędne informacje potrzebne do zawarcia umowy.

W związku ze zmianą ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. - o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2011 nr 152 poz. 897), informujemy, że rozwiązanie umów na odbieranie odpadów powinno nastąpić do 31 maja 2013 r.

OGŁOSZENIE
Urząd Gminy w Bolesławiu informuje mieszkańców Gminy że w dniu 30 października 2013 roku odbędzie się zbiórka śmieci wielkogabarytowych.
Śmieci należy dostarczyć na Plac Skupu Złomu w Bolesławiu w godzinach od 7 do 15.

Do pobrania: Wzór druku wypowiedzenia umowyOdbieramy:
• Surowce wtórne,
• Zużyte opony,
• Akumulatory,
• Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.


Conteko
33-130 Radłów, ul. Woleńska 15
tel. 14 6783028