Informacje na temat aktualnych cen oferowanych usług można uzyskać w siedzibie Conteko Sp. z o.o. lub pod numerem telefonu: 14 678 30 28

Conteko
33-130 Radłów, ul. Woleńska 15
tel. 14 6783028